Tuesday, May 5, 2009

Do'a Bersih Diri

Sebelum kita masuk WC, buang hajat, mandi, berpakaian, dan bercermin ada loooh... do'anya. Yuch adik-adik kita belajar bersama supaya kita selalu ingat kepada Allah.

1. Do'a Masuk WC


ALLOOHUMMA INNII A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUSI WAL KHOBAAITS

Artinya :
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari segala kejahatan dan kotoran."

2. Do'a Keluar WC


ALHAMDULILLAAHILLADZII ADZHABA 'ANNIL ADZAA WA 'AAFANII

Artinya :
"Segala Puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari badanku dan membuatku sehat."

3. Do'a Sebelum Mandi


ALLOOHUMMAGHFIRLII DZANBII WAWASSIL'LII
DAARII WABAARIK LII FII RIZQII


Artinya:
"Ya Allah ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku dan berkahilah rizkiku."

4. Do'a Memakai pakaian Baru


ALHAMDULILLAAHIL LADZII KASAANII HAADZATS TSAUBA WA ROZAQONIIHI MIN GHOIRI HAULIM MINNII WALAA QUWWAH

Artinya:
"Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian dan memberikan rizki berupa pakaian ini tanpa susah payah untuk mendapatkanya."

5. Do'a Membuka Pakaian


BISMILLAAHIL LADZII LAA ILAAHA ILLA HUWA

Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah, tiada Tuhan selain Dia"

6. Do'a Bercermin


ALLOHUMMA KAMAA HASSANTA KHOLQII FAHASSIN KHULUQII

Artinya:
"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, perindahlah pula budi pekertiku."